top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Rezervace

Se zákazníkem je smlouva o zajištění ubytování uzavřena doručením závazné přihlášky a zároveň zaplacením zálohy 50 % z celkové částky do 10 dnů od doručení přihlášky. V případě, že záloha není uhrazena v termínu a nebo v rozporu se závaznou přihláškou, je poskytovatel ubytování oprávněn nabídnout tento pobyt dalšímu zájemci.

Platební podmínky

Při rezervaci musí být zaplacena záloha bankovním převodem nebo vkladem na účet poskytovatele ubytování. Při neuhrazení této částky v určeném termínu bude i potvrzená objednávka považována za zrušenou.

Storno poplatky

Při odstoupení od smlouvy v době kdy zbývá do zahájení pobytu méně než 29 dnů je zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky. Také nebude vrácena žádná částka tomu, kdo nenastoupí pobyt, tomu kdo pobyt ukončí předčasně, nastoupí se zpožděním, nebo jej přeruší.

Zrušení – změna z důvodu vyšší moci

Pronajimatel si v případě nutnosti vyhrazuje právo zrušit objednané služby. V případě, že objednaná lůžka nebudou k dispozici z důvodu nepředvídaných událostí, bude objednavateli vrácena celá uhrazená částka.

Odpovědnost

Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé na osobách či jejich majetku v době a místě pobytu.(krádeže, ztráty, nehody, úrazy atd.)

Začátek a konec pobytu

V sobotu Vás uvítáme v 17 h a rozloučíme se příští  sobotu v 10 h , u víkendových pobytů Vás v pátek uvítáme dle dohody , nejpozději prosím do 20 h a rozloučíme se s Vámi v neděli ve 14 h .

 

Zákazník podepisuje na závazné objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje a souhlasí s nimi.

bottom of page